Mỏ hàn chì Asaki AK-9039 (Cam)

145.340đ
153.080đ
-5%

Mỏ lết GESTAR 15" 995-615

368.280đ
440.000đ
-16%

Tay L GESTAR 1/2 10 inch 296-494

92.702đ
110.360đ
-16%

Ê tô mini v3

88.110đ

Kìm cắt cáp Fujiya ACC-200

165.540đ
174.440đ
-5%